Pojištění předního skla a další připojištění vozidla

Pojištění předního skla je jeden z kamínků z celé mozaiky pojistných produktů, které v případě zájmu lze získat. Povinné ručení kryje pouze škody vzniklé jinému vlastníkovi motorového vozidla, vlastní škody při tomto pojištění ale hrazeny nejsou. To by měli mít na paměti všichni, kteří provozují svoje vozidlo na zdejších komunikacích, ale i v EU nebo jinde v zahraničí. Ani v těchto případech není povinné ručení dostačující. Při běžném provozu mohou nastat situace, kdy dojde v důsledku vlastní havárie k poškození předního skla, to v lepším případě. Bohužel mnohdy mají havárie daleko větší rozsah. Kromě poškození vlastního majetku může dojít i ke zdravotní újmě, což je ten horší případ. V nabídkách pojišťoven najdete spoustu dalších možných a užitečných připojištění, které by stály za prostudování…

Pojištění předního skla a další ochrana majetku a zdraví

Pojištění předního skla je opravdu jen střípek z celé plejády pojistných produktů, které se na zdejším pojistném trhu nabízejí. Lze je rozdělit do dvou základních skupin:

  • ochrana majetku

  • ochrana zdraví

Samozřejmě poškození majetku je nepříjemné, ale poškození zdraví je v tomto ohledu daleko závažnější problém. Poškozené sklo se vymění, ale zdravotní následky způsobené v důsledku havárie mohou mít i dlouhodobý charakter (to v lepším případě, pokud přímo nedojte k usmrcení). Je třeba všechny tyto eventuality možných rizik dostatečně zvážit a raději si ještě sjednat důležitá připojištění vozidla

Pojištění předního skla a druhy připojištění vozidla

Pojištění předního skla je třeba brát jen jako počáteční krok na Vaší cestě za užitečným připojištění vozidla. Existuje celá řada dalších připojištění majetkového charakteru jako připojištění dalších skel na vozidle, případně lze připojistit i zavazadla. V oblasti připojištění je možné také sjednat i ochranu zdraví Vaši nebo ostatních osob ve vozidle. Podrobné informace získáte přímo u pojišťovny. Nyní je už na Vás jak se rozhodnete…

 kvalitní havarijní pojištění na auto, promyslete si pojištění auta, kalkulace a srovnání havarijního pojištění,