Uplatnění škody

Uplatnění škody se liší podle druhu škodné události – jinak se řeší při pojištění předního skla a jinak při povinném ručení. K poškození předního skla může dojít z nejrůznějších důvodů. V případě nehody, kdy je škoda způsobena jiným účastníkem silničního provozu, je tato škoda hrazena z jeho povinného ručení. Ale pozor! Jen v tom případě, že je viník známý a má řádně přihlášené motorové vozidlo v Registru vozidel a má sjednané povinné pojištění. Mohou nastat případy, kdy je viník neznámý, nebo ujede z místa nehody. V uvedeném případě je na místě vlastní uzavřené pojištění předního skla, anebo případné vyhledání viníka podle jeho SPZ.

Jak vyhledat viníka nehody

Pojištění předního skla by bylo vhodné uplatnit, až po té kdy nelze vypátrat pravého viníka nehody v podobě poškozeného předního skla. Existují nástroje, které umožní vypátrání viníka, ale vyžaduje je to alespoň znalost jeho SPZ. Pokud je alespoň známá státní poznávací značka vozidla, lze adresu na majitele předmětného vozidla nalézt na stránkách České kanceláře pojistitelů. Zde pomocí speciální aplikace zjistíte, o jaké motorové vozidlo se jedná, a u které pojišťovny je pojištěno. Na základě tohoto je možné se obrátit na danou pojišťovnu s oznámením a ta osloví daného majitele. V případě, že oslovený majitel uzná vínu zavinění je škoda vyplacena z jeho povinného ručení. V případě, že vyhledaný viník neuzná vinu, je nutno uhradit poškozené přední sklo ze svého pojištění.

Povinné ručení versus havarijní pojištění

Pojištění předního skla může být v některých případech i součástí vlastního povinného ručení. Proto je vhodné si prostudovat obsah smlouvy uzavřené v rámci povinného ručení. Pokud není jeho součástí, nastupuje případně uzavření vlastní havarijní pojištění, nebo speciální připojištění předního okna či všech oken daného pojištěného motorového vozidla. Odškodné je vyplaceno v rozsahu sjednaných pojistných podmínek s ohledem na spoluúčast.

 kvalitní havarijní pojištění na auto, promyslete si pojištění auta, kalkulace a srovnání havarijního pojištění,