Výpočet povinného ručení

Jak se provádí výpočet povinného ručení? Tak jako každý povinný odvod má svá pravidla pro výpočet i povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, které vychází z určitého mechanismu kalkulace. Základem pro výpočet výše zákonného pojištění motorových vozidel jsou jejich technické parametry. Stěžejní je objem a výkon motoru. Podle objemu motoru udaného v cm3 se všechna motorová vozidla zařazují do kubatůrních tříd. Každá kubatůrní třída je dána určitým rozpětím. Přičemž základní sazba pro výpočet povinného ručení vychází příslušné třídy zařazení. Motorová vozidla jsou vymezena od motocyklů, přes osobní a nákladní automobily, až po dopravní prostředky určené k přepravě nákladu či osob. Dále jsou zde vedena i další motorová vozidla nejrůznějšího druhu spadající pod povinné pojištění. Výpočet povinného ručení vychází i z jejich hmotnosti a způsobu provozování. Kromě povinného pojištění lze sjednat i havarijní pojištění a to na všechny druhy motorových vozidel, která jsou provozována na zdejších veřejných komunikacích.

Co kryje povinné ručení

Výpočet povinného ručení je možné provést, až si ujasníme, co vlastně kryje. Povinné ručení je určené na pokrytí případných škod, které nastanou vlivem nehody jinému účastníkovi silničního provozu. Likvidace škod je možná jen v tom případě, že je viník způsobených škod jednoznačně určen. Zákonné pojištění všech motorových vozidel lze uzavřít u libovolné pojišťovny. Podmínkou pojistného krytí je řádně uzavřené povinné ručení a jeho pravidelně prováděná platba. Povinné ručení nekryje tedy škody na vlastním motorovém vozidle. K tomu, aby byla pojistná ochrana rozšířená i na vlastní motorové vozidlo, je nutné uzavřít ještě havarijní pojištění.

Co kryje havarijní pojištění

Výpočet povinného ručení je možné ještě rozšířit o havarijní pojištění. Na rozdíl od povinného ručení je havarijní pojištění dobrovolné a jeho sjednání záleží jen na majiteli daného motorového vozidla. Havarijní pojištění pokud je sjednáno - kryje škody na vlastním vozidle, které si způsobí majitel sám. Zvláštním případem je pokrytí vzniklých škod, které zavinil neznámý viník.

 kvalitní havarijní pojištění na auto, promyslete si pojištění auta, kalkulace a srovnání havarijního pojištění,